Werken bij Evean

Wie zijn we en wat doen we? 

Samen kiezen en zorgen. Met en voor de cliënt of bewoner. Dat is wat we doen bij Evean. Wij bieden specialistische verpleging, verzorging en thuiszorg in Noord-Holland.

Medewerker met bewoner in rolstoel

Dit zijn wij

Zorg gaat om aandacht, het gevoel hebben dat er geluisterd wordt, dat iemand geen nummer is. Zorg gaat om mensen. Dat besef maakt wie we als organisatie zijn en wat we uitstralen. Geen loze kreten, maar de behoeften van onze cliënten en bewoners echt voorop stellen. Dat is meer dan een voornemen. Dat uitgangspunt is dwars door onze organisatie merkbaar en voelbaar. Het gaat om leven, welbevinden, behoeften, en keuzes. Onze Evean zorgprofessionals geven daar dag in dag uit invulling aan. Samen kiezen en zorgen; daar gaat het om.

Dit doen wij

Evean biedt zorg en ondersteuning in een groot deel van Noord-Holland. Zo zijn wij actief in de kop van Noord-Holland, Zaanstreek/Waterland en Amsterdam. Wij bieden hier (gespecialiseerde) verpleging, verzorging en thuiszorg, geriatrische revalidatiezorg, ergotherapie, fysiotherapie, oefentherapie, thuisbegeleiding, dagbesteding en verzorgd wonen aan.

 

  Onze kernwaarden:

  • Samen:
   We doen het samen. We gebruiken elkaars kwaliteiten en geven en halen feedback.
  • Uitnodigend:
   We stellen ons vriendelijk, gastvrij en geïnteresseerd op.
  • Bevlogen:
   We werken vanuit ons hart en we staan voor het bevorderen van het welbevinden van de ander en onszelf.
  • Betrouwbaar:
   We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We kennen en nemen onze verantwoordelijkheid.
  • Deskundig:
   We zetten onze vakkennis en ervaring mensgericht in.

  Van missie…
  Evean staat voor passende zorg en ondersteuning ten behoeve van een waardevol leven voor de cliënt, waarin zelfstandigheid en behoud van identiteit voorop staan. Wanneer door een aandoening, ouderdom of een andere persoonlijke situatie (tijdelijk) een beroep moet worden gedaan op professionele zorg en ondersteuning, blijft dit onverminderd van kracht. Wij bieden zorg en ondersteuning in alle fases van het volwassen leven, inclusief de stervensfase. Wij doen dit samen met de cliënt en naasten.

  …naar visie…
  De cliënt en medewerker staan bij ons centraal. In het gesprek tussen cliënt, naasten en medewerker wordt de hulpvraag van de cliënt duidelijk en is gastvrijheid het uitgangspunt. Gastvrijheid betekent dat wij elkaar hartelijk en uitnodigend bejegenen. De cliënt, familie en mantelzorgers voelen zich welkom en merken de bevlogenheid van onze medewerkers. We kijken eerst naar de zelfredzaamheid van de cliënt en mogelijkheden van informele- en netwerk zorg en e-health. Daarna gaan we over tot de inzet van formele zorg. Wij willen de juiste zorg op de juiste plaats bieden.

  Digitaal fietsen

  Innoveren in de zorg

  Zorg is mensenwerk, maar slimme technieken en innovaties helpen mee om de zelfstandigheid en regie van cliënten/bewoners te bewaken. Innoveren = vooruitkijken. Daarom zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van en investeren in nieuwe vormen van zorg die ondersteunen om cliënten en bewoners zo lang, veilig, prettig en zelfstandig mogelijk eigen keuzes te kunnen laten maken. Ook als dat steeds moeilijker wordt, gaan we samen op zoek naar de best mogelijke zorg.

  Onderdeel van Espria

  Evean maakt deel uit van Espria, een grote zorgorganisatie in Nederland met zo’n 20.000 medewerkers. Espria biedt zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen en zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk regie houden/terugkrijgen over hun eigen leven. Espria gelooft in de kracht van mensen en hanteert daartoe onder meer het programma ‘Merkbaar beter’, waarin formules (beloftes aan cliënten) uitgewerkt worden naar praktische verbeteringen (modules) in de werksituatie.

  Naast Evean bestaat Espria uit de organisaties Icare, GGZ Drenthe, Zorggroep Meander en De Trans. Het kernwerkgebied van Espria is Noordoost-, Midden-en Noordwest-Nederland. De verschillende organisaties die deel uitmaken van Espria, werken vanuit hun eigen identiteit en hebben in het eigen werkgebied een sterke reputatie. De organisaties delen kennis en ervaringen, onder andere binnen het programma Mens en Arbeid en (dus ook) via ‘Merkbaar beter’, om zo de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

  Logo Evean Espria groot