Werken bij Evean

Wie zijn wij en wat doen wij? 

Samen kiezen en zorgen. Met en voor de cliënt of bewoner. Dat is wat we doen bij Evean. Wij bieden specialistische verpleging, verzorging en thuiszorg in Noord-Holland.

Medewerker met bewoner in rolstoel

Dit zijn wij

Zorg gaat om aandacht, het gevoel hebben dat er geluisterd wordt, dat iemand geen nummer is. Zorg gaat om mensen. Dat besef maakt wie we als organisatie zijn en wat we uitstralen. Geen loze kreten, maar de behoeften van onze cliënten en bewoners echt voorop stellen. Dat is meer dan een voornemen. Dat uitgangspunt is dwars door onze organisatie merkbaar en voelbaar. Het gaat om leven, welbevinden, behoeften, en keuzes. Onze Evean zorgprofessionals geven daar dag in dag uit invulling aan. Samen kiezen en zorgen; daar gaat het om.

Dit doen wij

Evean biedt zorg en ondersteuning in een groot deel van Noord-Holland. Zo zijn wij actief in de kop van Noord-Holland, Zaanstreek/Waterland en Amsterdam. Alle medewerkers van Evean helpen de bewoners en cliënten graag met (gespecialiseerde) verpleging, verzorging en thuiszorg, geriatrische revalidatiezorg, ergotherapie, fysiotherapie, oefentherapie, thuisbegeleiding, dagbesteding en verzorgd wonen. Al deze verschillende zorgtypen maakt het werken bij Evean ook zo mooi: er is immers voor ieder wat wils!

 

  Onze kernwaarden:

  • Samen:
   We doen het samen. We gebruiken elkaars kwaliteiten en geven en halen feedback.
  • Uitnodigend:
   We stellen ons vriendelijk, gastvrij en geïnteresseerd op.
  • Bevlogen:
   We werken vanuit ons hart en we staan voor het bevorderen van het welbevinden van de ander en onszelf.
  • Betrouwbaar:
   We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We kennen en nemen onze verantwoordelijkheid.
  • Deskundig:
   We zetten onze vakkennis en ervaring mensgericht in.

  Van missie…
  Evean staat voor passende zorg en ondersteuning ten behoeve van een waardevol leven voor de cliënt, waarin zelfstandigheid en behoud van identiteit voorop staan. Wanneer door een aandoening, ouderdom of een andere persoonlijke situatie (tijdelijk) een beroep moet worden gedaan op professionele zorg en ondersteuning, blijft dit onverminderd van kracht. Wij bieden zorg en ondersteuning in alle fases van het volwassen leven, inclusief de stervensfase. Wij doen dit samen met de cliënt en naasten.

  …naar visie…
  De cliënt en medewerker staan bij ons centraal. In het gesprek tussen cliënt, naasten en medewerker wordt de hulpvraag van de cliënt duidelijk en is gastvrijheid het uitgangspunt. Gastvrijheid betekent dat wij elkaar hartelijk en uitnodigend bejegenen. De cliënt, familie en mantelzorgers voelen zich welkom en merken de bevlogenheid van onze medewerkers. We kijken eerst naar de zelfredzaamheid van de cliënt en mogelijkheden van informele- en netwerk zorg en e-health. Daarna gaan we over tot de inzet van formele zorg. Wij willen de juiste zorg op de juiste plaats bieden.

  Digitaal fietsen

  Innoveren in de zorg

  Zorg is mensenwerk, maar slimme technieken en innovaties helpen mee om de zelfstandigheid en regie van cliënten/bewoners te bewaken. Innoveren = vooruitkijken. Daarom zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van en investeren in nieuwe vormen van zorg die ondersteunen om cliënten en bewoners zo lang, veilig, prettig en zelfstandig mogelijk eigen keuzes te kunnen laten maken. Ook als dat steeds moeilijker wordt, gaan we samen op zoek naar de best mogelijke zorg. Dit heeft niet enkel een positief effect op onze cliënten en bewoners maar ook zeker op onze medewerkers. Bij Evean hoef je dus niet bang te zijn dat je stil zal komen te staan in je ontwikkeling.

  Thuisgevoel

  Op welke manier iemand ook zorg ontvangt, het principe thuis staat hierbij voorop. Zowel binnen één van de zorglocaties als in hun eigen leefomgeving. Zelfredzaamheid vormt hierin de kern; zo ondersteunen wij bij wat lukt en ontzorgen wij bij wat niet meer kan.

  Elke intramurale locatie zorgt er ook voor dat het wonen binnen die locatie voelt als thuis. Bijvoorbeeld door verschillende huisdieren die er rondlopen (katten, kippen en konijnen) als door fantastische vrijwilligers die graag een spelletje komen spelen met de bewoners of om buiten lekker een rondje te lopen. Zo zorgen wij ervoor dat het niet enkel draait om het verlenen van zorg, maar dat de kant van het welzijnsaspect ook aan bod komt.

  Onderdeel van Espria

  Evean is onderdeel van Espria. 

  Als je bij ons of een van onze collega-organisaties werkt, heb je 15.000
  collega’s, die net als jij hart hebben voor de gezondheid van mensen
  en hun kwaliteit van leven. Samen zijn we Espria. We proberen, leren
  en innoveren met elkaar, over de grenzen van organisaties heen. Groot
  voordeel is dat je een kijkje kunt nemen bij een collega-organisatie
  en jezelf in verschillende richtingen kunt ontwikkelen. Want ja, jouw
  werkgeluk nemen we serieus. En we hebben aandacht voor wat je
  nodig hebt náást je werk. Jij kunt bij Espria doen waar je goed in bent;
  samen maken we de zorg beter. Elke dag.

  Naast Evean bestaat Espria uit de organisaties Icare, GGZ Drenthe, Zorggroep Meander en De Trans. Het kernwerkgebied van Espria is Noordoost-, Midden-en Noordwest-Nederland. De verschillende organisaties die deel uitmaken van Espria, werken vanuit hun eigen identiteit en hebben in het eigen werkgebied een sterke reputatie. De organisaties delen kennis en ervaringen, onder andere binnen het programma Mens en Arbeid en (dus ook) via ‘Merkbaar beter’, om zo de best mogelijke zorg te kunnen bieden.